Het fietsdepot bij De Faam herbergt een indrukwekkend aantal fietsen. Op sommige momenten staan er wel 1.000. Vele komen er terecht omdat ze zwierven over straat, andere brachten de veiligheid in gevaar. In dit asiel staan zowel fraaie als uitgeleefde rijwielen werkeloos achter een hek. De foutief geparkeerde fiets vindt in één op de twee gevallen zijn baasje weer terug. De weesfietsen wacht een ander lot.

Fietsenhandhaving
Na twee keer snoozen kom je moeizaam uit bed. Na een korte douche spring je op de fiets, terwijl je in alle haast een klein ontbijtje wegkauwt. Je bent laat. Op het station aangekomen verspringt de grote wijzer van de klok, je mikt je fiets in de stalling en rent naar het perron. Trein gehaald. Maar stond je fiets nou wel in het rek? Als het zo is gegaan zie je ‘m waarschijnlijk pas terug bij het fietsdepot in De Faam en is dit wat er in de tussentijd is gebeurd.

Hoe het werkt
De handhavingsdienst voert controle uit in het stationsgebied en het centrum. Op straat worden fietsen gelabeld. Er kan dus niks zomaar verdwijnen. Op een reguliere dag komen er 60 tot 100 fietsen binnen bij het depot in De Faam. Deze worden door de medewerkers van de handhaving geregistreerd in het systeem. Wanneer je aangifte doet van diefstal bij de politie, geven zij aan dat je eerst dient te checken of je fiets niet door de handhaving verwijderd is.

Fiets ophalen?
Het fietsdepot zit in De Faam aan de Liniestraat 25. Op de internetportal bij de entree kun je jouw fiets zelf zoeken. Elke fiets heeft een nummer gekregen. Als je het sleuteltje kunt overhandigen dat op het slot past, dan mag je vijfentwintig euro aftikken en jouw fiets meenemen. In het depot worden de fietsen maximaal dertien weken bewaard. Daarna gaan ze naar ATEA. Mensen met afstand tot arbeidsmarkt gaan aan de slag in de sociale werkplaats. Uiteindelijk komen ze terecht in de winkel van Vindingrijk. Verder wordt een aantal geschonken aan goede doelen.